Cytohisto s.r.o. :

Laboratoř Cytohisto s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 24.listopadu 2009 po rozdělení do té doby společné laboratoře cytologické a histologické , laboratoř fungovala od 1.4.1992, čímž došlo ke vzniku dvou na sobě nezávislých právnických subjektů. Laboratoř Cytohisto s.r.o. se zabývala zpracováním a vyhodnocováním histologických preparátů a veškeré negynekologické cytologie. Druhý laboratorní celek - fyzická osoba MUDr. Jiří Lenz,CSc. byl zaměřený výhradně na gynekologickou screeningovou cytologii děložního hrdla. Rozhodnutím KÚ JmK v Brně došlo s účinností od 1.8. 2012 ke zrušení laboratoře MUDr. Jiří Lenz, CSc. a převedení činnosti tohoto laboratorního subjektu do Laboratoře Cytohisto plném rozsahu.

  • Laboratoř Cytohisto s.r.o. , poskytuje komplexní histologickou diagnostiku,cytologickou diagnostiku (ne gynekologickou), včetně speciálních imunohistochemických a imunocytochemických vyšetření a cervikovaginální
  • Laboratoř splňuje požadavky na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 (ČIA).
  • Laboratoř má uzavřené smlouvy se všemi ZP v ČR.
 


     
 

Copyright ©2011 - SOFTWARE SERVICE - All rights reserved.