Bioptické vzorky- tkáně
Cytologické vzorky-nátěry, tělní tekutiny
Cervikovaginální cytologie-nátěry


Podrobné pokyny týkající se odběru vzorků, fixace vzorků, identifikace vzorků, identifikace žádanek je uveden a vyspecifikován v aktuální Laboratorní příručce.


 
 

Copyright ©2011 - SOFTWARE SERVICE - All rights reserved.