Nástroje pro usnadnění přístupu

Seznam používaných protilátek

A - akreditovaná protilátka
FRA - flexibilní rozsah akreditace


 • Aktin hladkosvalový:

  A

  Průkaz buněk hladké svaloviny v normální i nádorové tkáni - diagnostika leiomyomu, leiomyosarkomů a nádorů s myoepiteliální diferenciací

 • Bcl2:

  A
  Diferenciální diagnostika reaktivní lymfoidní hyperplasie a folikulárních lymfomů
 • CA125:

  A
  Diagnostika ca ovária převážně serosního typu a mezoteliomu
 • Calretinin:

  A
  Dif. dg. maligních mezoteliomů od adenokracinomu plic, prsu trávícího traktu. Dif. dg. nádorů vaječníku ze zárodečných pruhů, např.nádorů granulozních buněk
 • CD10:

  A
  Diagnostika ALL, typizace stromálních nádorů endometria
 • CD117:

  A
  Diferenciální dg. gastrointestinálních tumorů a ostatních mezenchymálních tumorů v dutině břišní
 • CD15:

  A
  Diagnostika Hodgkinovy choroby, R-S buňky
 • CD20:

  A
  Diagnostika lymfomů B řady, ALL, CLL
 • CD3:

  A
  Diagnostika a klasifikace T lymfocytárních malignit
 • CD31:

  A
  Diagnostika a klasifikace maligních vaskulárních poruch včetně angiosarkomu
 • CD34:

  A
  Diagnostika cévních a lymfatických nádorů, subklasifikaci některých leukémiíí a a diagnostice mezenchymálních nádorů SFT, GIST
 • CD45-LCA:

  A
  Diagnostika hematopoetických buněk a nádorů z nich odvozených
 • CD5:

  Diagnostika a klasifikace lymfomů a leukémií
 • CD56:

  A
  Dif. dg. neuroendokrinních nádorů, papilokarcinom štítné žlázy
 • CD68:

  A
  Identifikace makrofágů a dalších buněk z mononukleární fagocytární linie včetně nádorů z nich odvozených
 • CD79a:

  A
  Diagnostika lymfomů B řady, ALL, CLL
 • CD99:

  A
  Diagnostika a klasifikace periferních neuroektodermálních nádorů a Ewingova sarkomu
 • CK AE1/AE3:

  A
  Diagnostika epiteliálních buněk a nádorů z nich vycházejících
 • CK5/6:

  A
  Dif.dg. plicních karcinomů a mezoteliomu, dif.dg. atypické proliferace prsu
 • CK7:

  A
  Dif. dg. a klasifikace adekarcinomu plic, prsu, endometria, vaječníků, karcinomu urotelu žlučových cest, štítné žlázy
 • CK8/18:

  A
  Dif dg adenokarcinomu plic, urotelu, , GIT, ...
 • CK20:

  A
  Dif. dg. Adenoca neznámého origa a klasifikace nádorů tlustého střeva, ovaria a žaludku
 • CK HMW:

  A
  Diagnostika nádorů epitelálního původu
 • Colagen IV:

  A
  Průkaz nádorové invaze, identifikace basální membrány
 • Desmin:

  A
  Diagnostika tumorů myogenního původu - rabdomyosarkomy, leiomyomy a mezoteliomy
 • Desmoglein 3:

  FRA
  Adhezní protein. Diferenciace dlaždicových buněk, diagnostika karcinomu plic, kůže, močový měchýř
 • E-cadherin:

  A
  Diagnostika karcinomů - ztráta exprese známka pokročilého onemocnění, dif. dg. karcinomu prsu
 • EMA:

  A
  Identifikace epiteliálních buněk a nádorů z ní odvozených, exprimován v synoviálním sarkomu, mezotelu a mezoteliomu
 • Epcam (BerEP4):

  A
  Epitheliální specifický antigen je glykoprotein na povrchu buňky, vykazuje vysoce konzervativní expresi u karcinomů. Hraje důležitou roli jako marker nádorových buněk v lymfatických uzlinách u pacientů s karcinomem jícnu, může být použit k rozlišení mezi bazocelulárními a basoskvamózními karcinomy a skvamózním karcinomem kůže
 • Estrogen receptor:

  A
  Průkaz estrogenového receptoru v hormon-senzitivní, většinou nádorové tkáni (karcinom prsu, dělohy..)
 • F VIII Related antigen:

  A
  Diagnostika nádorů cév (hemangiomy, hemangiosarkomy, Kaposiho sarkom), průkazu cévních prostor ve tkáni, k průkazu nádorové angioinvaze
 • F XIIIa:

  A
  Lokalizace faktoru XIIIa, rozlišení dermatofibromu od dermatofibrosarkomu
 • Helicobacter pylori:

  A
  Průkaz infekčního agens HP na povrchu žaludeční sliznice a pyloru
 • HMB45:

  A
  Dif.dg. maligního melanomu, nádory ledviny, angiomyolipom
 • Chromogranin:

  A
  Dif.dg. tumorů neuroendokrinního původu
 • Inhibin alfa:

  A
  Dg. nádorů vaječníků a varlat , nádory adrenální kůry
 • Ki-67:

  A
  Marker proliferační aktivity, zejména nádorů
 • Melan A:

  A
  Diagnostika maligního melanomu, karcinom dřeně nadledvin a angiomyolipom
 • MLH1:

  FRA
  Diagnostika karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu Lynchova syndromu
 • MSH2:

  FRA
  Diagnostika karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu Lynchova syndromu
 • MSH6:

  FRA
  Diagnostika karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu Lynchova syndromu
 • Napsin A:

  A
  Diagnostika plicních tumorů
 • p16:

  A
  Dif. dg. lézí děložního čípku, hrtanu, kůže a dutiny ústní
 • p40:

  A
  Diagnostika dlaždicobuněčných ca
 • p53:

  A
  Prognostický faktor velkého množství neoplasií – ca prsu, ovária, tl. Střeva, plic, kůže, močového měchýře. Jde o průkaz mutované formy tohoto proteinu (tumor supresorový gen)
 • p63:

  A
  Spinocelulární, uroteliální a myoepiteliální diferenciace
 • PAX8:

  Diagnostika karcinomu ovária, štítné žlázy, ledviny, dif.dg. plicních tumorů
 • PMS2:

  FRA
  Diagnostika karcinomu endometria, kolorektálního karcinomu Lynchova syndromu
 • Podoplanin:

  A
  Průkaz lymfatické invaze
 • Progesteron rec.:

  A
  Dif.dg. hormon senzitivních tumorů
 • S100 protein:

  A
  Dg. maligního melanomu
 • SOX10:

  A
  Diagnostika maligního melanomu
 • Synaptophysin:

  A
  Dif.dg. nádorů neuroendokrinního původu
 • TTF1:

  A
  Dif. dg. karcinomu plic
 • Vimentin:

  A
  Identifikace buněk mezenchymálního původu a nádorů z ní vycházející, diagnostika maligního melanomu
 • WT1:

  A
  Diagnostika serosního ca ovária, maligního mesoteliomu a Wilmsova tumoru

Kontaktní osoby