Nástroje pro usnadnění přístupu

 • Laboratoř Cytohisto Břeclav Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

  Laboratoř
  Cytohisto Břeclav

  Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

 • Laboratoř Cytohisto Břeclav Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

  Laboratoř
  Cytohisto Břeclav

  Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

 • Laboratoř Cytohisto Břeclav Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

  Laboratoř
  Cytohisto Břeclav

  Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

 • Laboratoř Cytohisto Břeclav Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

  Laboratoř
  Cytohisto Břeclav

  Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

 • Laboratoř Cytohisto Břeclav Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

  Laboratoř
  Cytohisto Břeclav

  Poskytuje komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

Naše služby

Rozsah diagnostiky

Cervikovaginální cytologické vyšetření a diagnostika

Vyšetření stěru děložního čípku v rámci prevence karcinomu děložního čípku.

Histologické vyšetření tkání a diagnostika

Včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

Cytologické vyšetření a diagnostika

Exfoliativní a aspirační cytologie v celém rozsahu.

O nás

Laboratoř provádí komplexní cytologickou diagnostiku a histologickou diagnostiku, včetně speciálních histologických a imunohistochemických vyšetření.

Laboratoř splňuje požadavky na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013

Laboratoř má uzavřené smlouvy se všemi ZP v ČR.

Laboratoř splňuje kritéria a podmínky programu pro screening karcinomu děložního hrdla v ČR a na základě vydaného Osvědčení, provádí screeningové vyšetření cervikovaginální cytologie.

Laboratoř je umístěna v suterénních prostorách Polikliniky s.r.o. Břeclav. Organizačně je laboratoř rozdělena na 2 samostatné úseky – bioptickou laboratoř a cytologickou laboratoř.


Další poskytované služby

Svoz vzorků

Spotřební materiál pro gynekologickou cytologii – kartáčky, podložní skla s předtištěnými čísly, žádanky, fixační spray

Spotřební materiál pro histologii – nádoby naplněné formalínem v různých objemech, cytologická podložní skla, histologické žádanky

Napojení na server laboratoře, s možností rychlého zabezpečeného stahování výsledků vyšetření

Roční statistiky laboratoře

Dostupnost výsledků vyšetření
(doba odezvy)

Histologické vzorky – 10 pracovních dnů

Pokud případ vyžaduje zaslání histologického materiálu ke konzultaci na konzultační pracoviště, je žadateli vydána PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA. Kompletní výsledková zpráva, je žadateli zaslána teprve po ukončení konzultace.

Do 5 pracovních dnů od přijetí bioptického a cytologického (negynekolog.) vzorku laboratoří, v případě speciálních imunohistochemických vyšetření 5-10 pracovních dní. V tomto případě je klinikovi sdělena pracovní diagnóza.

Cervikovaginální cytologické vzorky – 10 pracovních dnů

Standardně jsou výsledky zasílány v tištěné formě poštou nebo jsou předány proti podpisu svozovým pracovníkem.

Aktuálně

Hledáme zdravotní laborantku

Hledáme zdravotní laborantku. Specializační vzdělávání v oboru histologie výhodou. Vhodné i pro absolventy. Nabízíme zajímavou práci v příjemném kolektivu, dobré platové podmínky, 5 týdnů dovolené, sick day.... Nástup možný od.1.7.2024 event. dle dohody dříve.

Imunocytochemický test

Laboratoř provádí imunocytochemický test detekující přítomnost dvou proteinů p16 a Ki67 v cytologickém stěru děložního hrdla - CINtec PLUS Cytology. Jedná se o třídící test, který pomáhá identifikovat ženy u kterých došlo k nádorové transformaci HPV infekce.

Indikace:

 • abnormální nález cytologie
 • negativní cytologie, ale hrHPV pozitivita (16-/18-/45-)
 • na žádost pacientky

V současné době je tento test určen pro samoplátce. Odběrové soupravy (kontejner s fixačním roztokem, cytobrush a žádanka) zasíláme na vyžádání.

Cena jednoho vyšetření je 1500 Kč.

Twister nahradil po 30 letech montovací automat Consul

Splnili jsme si jeden z našich "snových" cílů. Po téměř 30 letech jsme poslali do přístrojového důchodu montovací automat Consul, který jsme nahradili novým  nadčasovým automatem TWISTER. Jedná se o montovací automat, který k pokrytí preparátu využívá speciální film s optickými vlastnostmi skla. Věříme, že nám tento nový přístroj bude dobře sloužit,  stejně jako jeho předchůdce a pomůže nám zkvalitnit  a zpříjemnit naši práci.

  Ceník vyšetření pro samoplátce

  • Cervikovaginální cytologie:
   300 Kč
  • Biopsie jednoduchá:
   800 Kč
  • Cytologické vyšetření – negynekologická cytologie:
   300 – 600 Kč
   (dle charakteru vyšetřovaného vzorku)
  • Gastrobiopsie:
   1 550 Kč
  • Imunohistochemie:
   300 Kč/1 znak

  U složitějších případů může být cena navýšena z důvodu provedení speciálních vyšetření. Ceny vyšetření jsou účtovány v souladu s platným Seznamem zdravotních výkonů.

  V případě samoplátce vystaví laboratoř příjmový doklad na jméno pacienta.

  Vzorky

  bioptické vzorky

  tkáně

  cytologické vzorky

  nátěry, tělní tekutiny

  cervikovaginální cytologie

  nátěry

  Podrobné pokyny týkající se odběru vzorků, fixace vzorků, identifikace vzorků, identifikace žádanek je uveden a vyspecifikován v aktuální Laboratorní příručce.

  Laboratoř Cytohisto Břeclav

  Zpracování vzorků

  Bioptická laboratoř zpracovává a vyšetřuje:

  • tkáňové vzorky na histologické vyšetření (veškeré excize, ektomie částečné i radikální, endoskopické vzorky...)
  • exfoliativní cytologie sputa, močového sedimentu, cytologie abdominálních a hrudních výpotků, cytologie mammárních sekretů
  • tenkojehlové aspirační punkce štítné žlázy, lymfatických uzlin, tumorů měkkých tkání a mammy
  • Imunocytochemický průkaz p 16 u cytologie děložního čípku metodou liquid base

  Cytologická laboratoř zpracovává vyšetřuje:

  • cytologické nátěry (buňky z vaginy, vulvy a hrdla děložního)

  Vedení dokumentace, archivace, software

  K vedení a archivaci dokumentace, vytváření průvodek, evidenci výsledků a k účelům statistiky, využívá laboratoř specielní software IntelliPAT. Laboratoř je vybavena serverem, ze kterého si mohou jednotliví žadatelé průběžně stahovat výsledky vyšetření svých pacientů, v zabezpečené formě.

  • Archivace preparátů po dobu min. 5 let v přehledném archivu laboratoře.
  • Archivace výsledkových zpráv a žádanek 10 let.

  Přístrojové vybavení

  Laboratoř je vybavena špičkovou technikou pro zpracování vzorků, zajišťující kvalitní a rychlé zpracování vzorků, včetně vysokokapacitního vakuového odvodňovacího automatu, zalévací parafinovou linkou, mikrotomy, barvícími automaty, montovacími automaty, tiskárnou na popis podložních skel a kazet na bloky, centrifugou, cytocentrifugou a mikroskopy Olympus.

  Spektrum odběrových zdravotnických zařízení

  Chirurgické ambulance, ORL ambulance, bronchoskopické, endoskopické gastroskopické i kolonoskopické pracoviště, endokrinologické ambulance, urologické ambulance, stomatochirurgická ambulance, gynekologické ambulance, oddělení gynekologie.

  Spádová oblast laboratoře není limitována, vyšetřujeme vzorky z Břeclavska, Hodonínska, Brněnska, Znojemska.

  Kontrola kvality: INTERNÍ, EXTERNÍ

  Laboratoř má zavedeny a uplatňuje kontrolní mechanizmy kvality na všech stupních vyšetřovacího procesu (od příjmu vzorků po expedici výsledků). Laboratoř využívá služeb konzultantů - smluvní laboratoře - v rámci zasílání druhých posudků v oboru. Laboratoř se pravidelně zapojuje do kontrolních cyklů externích kontroly kvality organizovaných SEKK s.r.o. a to v programech VIB – Všeobecná imunohistochemie a HCB – Histologické a cytologické barvení.

  Vzdělávání pracovníků

  Na pracovišti je kladen důraz na neustálý odborný růst na všech jeho úrovních. Naši pracovníci se pravidelně zúčastňují organizovaných vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí…

  Personální obsazení

  MUDr. Jiří Lenz, CSc.

  histologická a cytologická diagnostika

  MUDr. Zdeněk Šalomon

  histologická a cytologická diagnostika

  MUDr. Jiří Lenz, Ph.D.

  histologická a cytologická diagnostika

  RNDr. Blanka Tesaříková

  odborný pracovník (IHC), MK, metrolog

  Irena Vašíčková

  laborantka

  Mgr. Martina Magulová

  laborantka

  MUDr. Jiří Lenz, CSc.

  lékař - cervikovaginální cytologické vyšetření a diagnostika

  MUDr. Jiří Lenz Ph.D.

  lékař - cervikovaginální cytologické vyšetření a diagnostika

  RNDr. Blanka Tesaříková

  skrinérka, MK, metrolog

  Martina Trtková

  skrinérka

  Erika Svitáková

  skrinérka

  Marcela Luklová

  laborantka

  Tereza Pinková

  laborantka, t. č. MD

  Vladimíra Boušková

  laborantka

  Kontaktní osoby